Tổng quan & Sự kiện
1

Bệnh viện Chợ Rẫy tầm soát ung thư vú miễn phí

Chương trình dành cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên và phụ nữ trong nhóm nguy cơ cao, tổ chức từ ngày 12/10 đến 23/11
Hôm nay
Đề xuất cho bạn