Tổng quan

Người lao động được kiểm tra tổng thể tình trạng sức khỏe hiện tại, để có kế hoạch chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho từng người, đồng thời để kịp thời phát hiện các bệnh lý của cá nhân để sớm có biện pháp điều trị dứt điểm.

Hôm nay
Đề xuất cho bạn