Tổng quan
Hôm nay
Hysteria và rối loạn phân ly

Hysteria và rối loạn phân ly

Rối loạn phân ly (trước đây gọi là bệnh tâm căn hysteria) là những rối loạn thần kinh chức năng thườ...
Teo âm đạo

Teo âm đạo

Teo âm đạo là một hiện tượng bình thường của phụ nữ khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Khi ấy, cơ thể ng...
Giãn tuyến sữa

Giãn tuyến sữa

Hãy thử tưởng tựợng xem, từ hai búp sen tuyệt đẹp kia lại luôn chảy ra một thứ dịch vàng đục, thấm r...
Rong kinh

Rong kinh

Bước đầu tiên của việc đánh giá là phải xác định chắc chắn nguồn gốc chảy máu, loại trừ đường tiêu h...
Đề xuất cho bạn