Tổng quan

Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng với tỉ lệ người cao tuổi tăng cao. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ lớn của xã hội và đã được đưa vào Pháp lệnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dinh dưỡng là một trong những khía cạnh cần phải thực hiện và đã được đưa vào Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Hôm nay
Đề xuất cho bạn