Các triệu chứng

Từ khóa

 1. Viêm mao mạch
 2. BỆNH SÙI MÀO GÀ SINH DỤC
  Tên viết tắt: Genital wart
 3. VIÊM ÂM ĐẠO DO TRÙNG ROI
  Tên viết tắt: Trichomoniasis
 4. NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS SINH DỤC-TIẾT NIỆU
  Tên viết tắt: Chlamydia trachomatis infections
 5. HERPES SINH DỤC
  Tên viết tắt: Genital herpes simplex viral infections
 6. VIÊM ÂM HỘ-ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA
  Tên viết tắt: Vulvovaginal Candidiasis
 7. BỆNH LẬU
  Tên viết tắt: Gonorrhea
 8. BỆNH GIANG MAI
  Tên viết tắt: Syphilis
 9. BỆNH LICHEN PHẲNG
  Tên viết tắt: Lichen planus
 10. A VẢY NẾN VÀ VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
  Tên viết tắt: Parapsoriasis and Pityriasis Lichenoides
 11. BỆNH VẢY NẾN
  Tên viết tắt: Psoriasis
 12. VIÊM DA DẦU
 13. VẢY PHẤN HỒNG GIBERT
  Tên viết tắt: Pityriasis rosea of Gibert
 14. BỆNH MÀY ĐAY
  Tên viết tắt: Urticaria
 15. SẨN NGỨA
  Tên viết tắt: Prurigo
 16. HỘI CHỨNG LYELL
 17. HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON
  Tên viết tắt: Stevens-Johnson syndrom-SJS
 18. HỒNG BAN ĐA DẠNG
  Tên viết tắt: Erythema multiforme
 19. HỘI CHỨNG DRESS
  Tên viết tắt: The Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
 20. VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG
  Tên viết tắt: Allergic Contact Dermatitis
 1. VIÊM DA CƠ ĐỊA
  Tên viết tắt: Atopic dermatitis
 2. HỘI CHỨNG RAYNAUD
 3. BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ
  Tên viết tắt: Dermatitis Herpetiformis
 4. BỌNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUS
  Tên viết tắt: Pemphigoid
 5. PEMPHIGUS
 6. VIÊM BÌ CƠ
  Tên viết tắt: Dermatomyositis
 7. BỆNH LUPUS BAN ĐỎ
  Tên viết tắt: BỆNH LUPUS BAN ĐỎ
 8. U MỀM LÂY
  Tên viết tắt: Molluscum Contagiosum
 9. BỆNH HẠT CƠM
  Tên viết tắt: Warts
 10. BỆNH ZONA
 11. VIÊM DA TIẾP XÚC DO CÔN TRÙNG
 12. NẤM MÓNG
  Tên viết tắt: Onychomycosis
 13. NẤM TÓC
 14. BỆNH DA VÀ NIÊM MẠC DO CANDIDA
  Tên viết tắt: Candidosis
 15. BỆNH DA DO NẤM SỢI
 16. LANG BEN
 17. BỆNH GHẺ
  Tên viết tắt: Scabies
 18. BỆNH PHONG
  Tên viết tắt: Leprosy
 19. BỆNH LAO DA
 20. TRỨNG CÁ
  Tên viết tắt: Acne