Tổng quan
Hôm nay
Bỏng điện

Bỏng điện

Bỏng điện là loại bỏng thường gây nên những tổn thương sâu, rất nguy hiểm đến tính mạng. Cấp cứu bỏn...
Bỏng do lạnh.

Bỏng do lạnh.

Bỏng lạnh là khi da tiếp xúc với nhiệt độ dưới 0°C bị mất cảm giác.
Điều trị shock bỏng

Điều trị shock bỏng

Việc cấp cứu, điều trị dự phòng và điều trị sốc bỏng phải được tiến hành khẩn trương, đầy đủ từ tuyế...
Đề xuất cho bạn