Tổng quan

ADHD là viết tắt của rối loạn tăng động thiếu chú ý, một tình trạng có triệu chứng như không chú ý, bốc đồng và hiếu động thái quá. Các triệu chứng khác nhau từ người này sang người khác. ADHD trước đây được gọi là ADD, hoặc rối loạn thiếu tập trung. Cả trẻ em và người lớn đều có thể bị ADHD, nhưng các triệu chứng luôn bắt đầu từ thời thơ ấu. Người lớn bị ADHD có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian, tổ chức, đặt mục tiêu và giữ việc làm.

Tin tức
1
Rối loạn tăng động giảm chú ý là gì?
Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạnph...
Hôm nay
Sống với ADHD

Sống với ADHD

Các tổ chức trợ giúp ADHD Tìm cách mở rộng sự hiểu biết của bạn về ADHD? Các tổ chức này có thể giúp...
Đề xuất cho bạn