đã thêm một Bài viết
22/03/2019  

Bệnh Web thực quản

Thực quản là ống nối miệng đến dạ dày. Web thực quản là bệnh hiếm gặp, nó là sự bất thường cấu trúc trong thực quản. Các Web thực quản có thể được hiểu là các vòng trong thực quản, nó có thể gây ra ...
Bệnh Web thực quản
0 Lượt thích 0 Bình luận 59 Lượt xem
Bài viết khác