đã thêm một Bài viết
24/03/2019  

Bệnh Viêm nắp thanh quản

Nắp thanh quản là nắp của mô gần ngay trên khí quản. Nó giúp bảo vệ đường thở bằng cách ngăn ngừa thức ăn hoặc chất lỏng xâm nhập vào khí quản. Nắp thanh quản có thể bị nhiễm trùng hoặc viêm (viêm ...
Bệnh Viêm nắp thanh quản
0 Lượt thích 0 Bình luận 52 Lượt xem
Bài viết khác