đã thêm một Bài viết
22/03/2019  

Bệnh Run vô căn

Run vô căn là một cử động không chủ ý của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể (ngay cả đầu và tiếng nói cũng có thể bị ảnh hưởng). Run thường nhận thấy rõ nhất ở tay, gây cản trở khó khăn trong sinh hoạt. ...
Bệnh Run vô căn
0 Lượt thích 0 Bình luận 57 Lượt xem
Bài viết khác