Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Quầy thuốc Ngọc Hân Số 045 ấp 5 xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang 326 Quầy thuốc Huỳnh Thị Ngọc Hân 26 tháng 03 năm 2018 1026/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
2 Quầy thuốc tây Hồng An Ấp Tây Sơn xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Gang 325 Quầy thuốc Phạm Thị Giang 26 tháng 03 năm 2018 424/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
3 Quầy thuốc số 11 Số 71 tổ 3 ấp Tây B xã Đông Hòa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 324 Quầy thuốc Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 26 tháng 03 năm 2018 2911/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
4 Nhà thuốc Chất Số 25/38 đường Mỹ Trang khu phố 1 Phường 4 Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 323 Nhà thuốc Đoàn Tấn Phước 26 tháng 03 năm 2018 1939/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
5 Quầy thuốc Hồng Nhung Số 30 tổ 18 ấp 1 xã An Thái Trung huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 322 Quầy thuốc Trần Thị Hồng Nhung 26 tháng 03 năm 2018 839/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
6 Quầy thuốc tây Mai Nhân Số 368/1 ấp Thân Bình xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 321 Quầy thuốc Lê Kim Ngân 26 tháng 03 năm 2018 213/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
7 Nhà thuốc Song Hiếu Số 21/45B đường Võ Việt Tân khu phố 1 Phường 4 Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 320 Nhà thuốc Bùi Thị Tuyết Nga 26 tháng 03 năm 2018 1932/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
8 Quầy thuốc Thắng Lợi Tổ 1 ấp Mỹ Thị A xã Mỹ Trung huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 319 Quầy thuốc Nguyễn Thắng Lợi 26 tháng 03 năm 2018 1128/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
9 Quầy thuốc tây Thúy Liễu Tổ 18 ấp 4 xã An Thái Trung huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 318 Quầy thuốc Phạm Thị Thúy Liễu 26 tháng 03 năm 2018 1010/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
10 Quầy thuốc tây Quốc Đại Tổ 01-ấp Mỹ Trường xã Mỹ Phước huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang 317 Quầy thuốc Tô Thị Huệ 26 tháng 03 năm 2018 660/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang