Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Quầy thuốc Thiên Ân Thửa đất số 73 tờ bản đồ số 23 lô số A1 A2 ấp Bình Tịnh xã Bình Phú huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 346 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Vân 29 tháng 03 năm 2018 190/CCHN-D-SYT-TG Sở Y tế Tiền Giang
2 Quầy thuốc số 807 Ấp Bình Hòa Long xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang 345 Quầy thuốc Trần Thanh Tuấn 29 tháng 03 năm 2018 27/CCHN-D-SYT-TG Sở Y tế Tiền Giang
3 Quầy thuốc 561 Ấp Kinh Nhiếm xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông 344 Quầy thuốc Phạm Thị Kiều Tiên 29 tháng 03 năm 2018 1564/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
4 Quầy thuốc số 248 Số 350 Trần Quốc Toản Khu phố 2 thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang 343 Quầy thuốc Nguyễn Thị Mỹ Thuận 29 tháng 03 năm 2018 327/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
5 Quầy thuốc An Bình Thửa đất số 50 ấp Bình Thọ Trung xã Bình Phan huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 342 Quầy thuốc Trương Thị Kim Nga 29 tháng 03 năm 2018 308/CCHN-D-SYT-TG Sở Y tế Tiền Giang
6 Quầy thuốc 106-Minh Hằng Số 54 ấp Bình Tạo A xã Trung An thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 341 Quầy thuốc Võ Thị Ngọc Minh 29 tháng 03 năm 2018 764/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
7 Quầy thuốc Mỹ Hương Thửa đất số 297 ấp Hiệp Nhơn xã Hiệp Đức huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 340 Quầy thuốc Ngô Thị Mỹ Hương 29 tháng 03 năm 2018 1168/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
8 Quầy thuốc Minh Hương-số 120 Ấp Đồng xã Trung An thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang 339 Quầy thuốc Lê Thị Hương 29 tháng 03 năm 2018 1075/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
9 Quầy thuốc tây Thanh Thúy Thủa đất số 50 tờ bản đồ số 08 ấp 6 xã Phú Cường huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 338 Quầy thuốc Lê Thanh Thúy 29 tháng 03 năm 2018 1850/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
10 Quầy thuốc tây Gia Bảo Thửa đất số 2549 ấp Phú Lợi xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 337 Quầy thuốc Ngô Thị Hồng Nhi 29 tháng 03 năm 2018 1374/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang