Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Quầy thuốc số 15 Chợ Tân Hội xã Tân Hội thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 356 Quầy thuốc Lê Thùy Hương 09 tháng 4 năm 2018 715/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
2 Quầy thuốc Song Huỳnh Số 106 ấp Đông Hòa xã Song Thuận huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 355 Quầy thuốc Nguyễn Thị Cẩm Duyên 09 tháng 4 năm 2018 1212/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
3 Quầy thuốc tây số 891-Vạn Lộc Số 144/01 ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 354 Quầy thuốc Nguyễn Thùy Dung 09 tháng 4 năm 2018 172/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
4 Quầy thuốc Kim Chi Thửa đất 121 tờ bản đồ số 10 ấp 1 xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 353 Quầy thuốc Nguyễn Thị Kim Chi 09 tháng 4 năm 2018 1518/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
5 Quầy thuốc trạm y tế xã Mỹ Lợi A Tổ 17 ấp Lợi Trinh xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 352 Quầy thuốc Hồ Kim Lệ Mỹ Xuân 09 tháng 4 năm 2018 2233/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
6 Quầy thuốc tây Huyền Tâm Số 214 tổ 4 ấp Khu Phố xã Tam Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 351 Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngọc Tâm 09 tháng 4 năm 2018 2433/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
7 Quầy thuốc tây Việt Khang Số 27 Ấp Hòa Bình xã Bình Nghị huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang 350 Quầy thuốc Nguyễn Ngọc Dung 09 tháng 4 năm 2018 59/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
8 Quầy thuốc 660 Ấp Tân Phú xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang 349 Quầy thuốc Huỳnh Thị Ngọc Diễm 09 tháng 4 năm 2018 1808/TG-CCHND Sở Y tế Tiền Giang
9 Quầy thuốc tây Phương Oanh Tổ 2 ấp Mỹ Lộc xã Thạnh Mỹ huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang 348 Quầy thuốc Tạ Văn Chứa 09 tháng 4 năm 2018 301/CCHN-D-SYT-TG Sở Y tế Tiền Giang
10 Quầy thuốc Long Phụng 9999 Ấp 3B xã Đạo Thạnh thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 347 Quầy thuốc Từ Thanh Vũ 29 tháng 03 năm 2018 243/CCHN-D-SYT-TG Sở Y tế Tiền Giang