Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Nhà thuốc 150 Số 150 Trung Lực - Đằng Lâm 1365/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Nguyễn Trung Kiên 5/20/17 192/HD-CCHND Sở Y tế Hải Dương
2 Quầy thuốc số 536- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Hiệp Hòa Thôn Tân Sơn xã Hùng Sơn huyện Hiệp Hòa 02 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Âu Thị Tuyết 14/7/2017 1049/BN-CCHND Sở y tế Bắc Ninh
3 Nhà thuốc 76 Số 76 Trung Hành - Đằng Lâm Đang chờ cấp Nhà thuốc Phạm Thị Thu Thuỷ 167/HD-CCHND Sở Y tế Hải Dương
4 Quầy thuốc số 71 - Công ty CPTM Dược Phẩm Ngọc Đông Thôn Danh Thượng 2 xã Danh Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. 01 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Ngô Thị Hiển 14/7/2017 1625/ BG-CCHND Sở Y tế Bắc Giang
5 Nhà thuốc Mai Hoa Số 591B Ngô Gia Tự - Đằng Lâm 227/ĐKKDD-HP Nhà thuốc Bùi Khắc Lợi 4/19/18 177/CCHND-SYT-HD Sở Y tế Hải Dương