Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Nhà thuốc Khánh Huyền Số 10 đường Cát Bi - Cát Bi 942/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Lương Thị Hằng 2/25/16 1131/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
2 Quầy thuốc số 103- Công ty CPTM Dược Phẩm Ngọc Đông Thôn An Bá xã An Bá huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 07 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Đàm Văn Điển 19/7/2017 1885/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
3 Nhà thuốc 23/10 Số 379 Ngô Gia Tự Đằng Lâm 06/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Nguyễn Thị Tuyết Lan 6/5/13 1935/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
4 Quầy thuốc số 70 - Công ty CPTM Dược Phẩm Ngọc Đông Thôn Vàng xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang 06 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Nguyễn Thị Hằng 14/7/2017 10478/BG-CCHND Sở Y tế Bắc Giang
5 Nhà thuốc 244 Số 244 Lực Hành Đằng Lâm 900/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Phạm Nguyễn Đạt 12/25/15 913/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
6 Quầy thuốc số 20- Công ty CP thiết bị Y tế Hùng Mạnh Thôn Chớp xã Lương Phong huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. 04 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Nguyễn Thị Hương 14/7/2017 1206/BG-CCHND Sở Y tế Bắc Giang
7 Nhà thuốc 521 Số 521 Đường Cát Bi - Thành Tô 1286/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Nguyễn Hữu Hải 12/28/16 703/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
8 Quầy thuốc Đích Vân- Công ty TNHH MTV Phát triển thảo dược Hoa Hoa Thôn Thượng xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. 05/ĐKKDD-BG Quầy thuốc Doãn Thị Duyên 14/7/2017 576/BG-CCHND Sở Y tế Bắc Giang
9 Nhà thuốc Ba Chi Số 216E Trung Lực Đằng Lâm 1294/HP-ĐKKDD Nhà thuốc Phạm Thị Nhung 12/28/16 1684/HP-CCHND Sở Y tế Hải Phòng
10 Quầy thuốc số 366- Công ty CP Dược vật tư Y tế Phan Anh Thôn Tân Hiệp xã Thường Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. 03 /ĐKKDD-BG Quầy thuốc Đặng Gia Hải 14/7/2017 838/BG-CCHND Sở Y tế Bắc Giang