Các cơ sở kinh doanh dược

# Tên cơ sở Địa chỉ Số gcnddkkd Loại Hình Tên bác sĩ Ngày cấp Số CCHN Nơi cấp CCHN
1 Quầy thuốc Ngọc Quang Số 657 tỏ 11 ấp An Bình xã An Cư huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 376 Quầy thuốc Trịnh Công Hưng 19 tháng 4 năm 2018 246/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
2 Quầy thuốc tây Thanh Bình Số 178/3 ấp Me thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 375 Quầy thuốc Phạm Thanh Bình 19 tháng 4 năm 2018 1780/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
3 Quầy thuốc tây Tuấn Anh Tổ 12 ấp Lợi Tường xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 374 Quầy thuốc Nguyễn Tuấn Anh 19 tháng 4 năm 2018 2895/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang
4 Quầy thuốc tây Thế Hào Số 403 tổ 14 ấp Lương Ngãi xã Mỹ Lương huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 373 Quầy thuốc Nguyễn Chi Anh 19 tháng 4 năm 2018 115/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
5 Quầy thuốc tây Hân Ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 372 Quầy thuốc Kim Thị Thu Hà 13 tháng 4 năm 2018 33/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
6 Quầy thuốc số 388 Số 17 ấp Thạnh An xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 371 Quầy thuốc Trần Thị Kim Xuyến 13 tháng 4 năm 2018 191/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
7 Quầy thuốc tây Nhân Đức Số 216 tổ 8 ấp Long Thạnh xã Bàn Long huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 370 Quầy thuốc Võ Thị Cẩm Vân 13 tháng 4 năm 2018 356/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
8 Quầy thuốc tây Ngọc Vinh 2 Thửa đất số 51 ấp Tân Thành xã Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 369 Quầy thuốc Phạm Thị Như Thùy 13 tháng 4 năm 2018 321/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
9 Quầy thuốc tây Nhật Duy Thửa đất số 136 ấp Bình Thọ Đông xã Bình Phan huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 368 Quầy thuốc Trần Thị Diệp Thảo 13 tháng 4 năm 2018 310/CCHN-D-SYT-TG Sở y tế Tiền Giang
10 Quầy thuốc Trung Tâm Số 3/1 ấp Cá thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 367 Quầy thuốc Nguyễn Ngọc Minh Tâm 13 tháng 4 năm 2018 2748/TG-CCHND Sở y tế Tiền Giang