Thuốc nhập khẩu

# Tên Tên hoạt chất Nồng độ Số đăng ký Giá dự kiến Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp kê khai
1 Clopikip Clopidogrel Bisulfate 75mg Clopidogrel VN-13638-11 The Madras Pharmaceuticals Công ty TNHH XNK Y tế Delta
2 Clopikip Clopidogrel Bisulfate 75mg Clopidogrel VN-13638-11 The Madras Pharmaceuticals Công ty TNHH XNK Y tế Delta
3 Clopikip Clopidogrel Bisulfate 75mg Clopidogrel VN-13638-11 The Madras Pharmaceuticals Công ty TNHH XNK Y tế Delta
4 Clopisun Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-12306-11 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam
5 Clopisun Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-12306-11 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam
6 Clopisun Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-12306-11 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam
7 Clopigold Clopidogrel bisulfat Clopidogrel 75mg/ viên VN-10576-10 Standard Chem. & Pharm. Co. Ltd. Công ty TNHH Phân phối liên hợp Đông Dương
8 Clopigold Clopidogrel bisulfat Clopidogrel 75mg/ viên VN-10576-10 Standard Chem. & Pharm. Co. Ltd. Công ty TNHH Phân phối liên hợp Đông Dương
9 Clopigold Clopidogrel bisulfat Clopidogrel 75mg/ viên VN-10576-10 Standard Chem. & Pharm. Co. Ltd. Công ty TNHH Phân phối liên hợp Đông Dương
10 Abhigrel 75 Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg VN-16372-13 Medibios Laboratories Pvt. Ltd. Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Vy Cường